Poradna

Poradna

Níže vidíte přehled otázek, odpovědi zobrazíte kliknutím na symbol +

Otázky a Odpovědi

Čas na projetí etapy je pevně daný? - Arnošt

Veronika odpovídá:

Ano, čas na etapu je daný. Vždy v záhlaví každého itineráře najdeš napsáno jaký je čas na projetí etapy. Tedy doporučuji si hned na startu spočítat v kolik mám být v cíli. Pozdní – ale pozor i předčasný! – příjezd jsou penalizovány trestnými body. Za pozdní příjezd je v prvních 10ti minutách 5 trestných bodů (TB) za každou minutu, od 11. minuty je to již 10TB/minuta. U předčasného příjezdu je to 10TB za každou minutu.

časový limit na etapu: Pozdní příjezd má také nějaký konečný limit, nelze si např. odskočit na oběd a přijet s 2hodinovým zpožděním – tento limit je max 45minut navíc na etapu. Když už mám zpoždění více než 45min v etapě, tak to znamená diskvalifikaci.
časový limit na celou soutěž: Aby to nebylo jednoduché, tak existuje i celkový limit na soutěž – pokud má soutěž 2 etapy, tak je celkový limit času, který mohu vybrat navíc 60min a pokud má soutěž 3 etapy, tak je celkový limit 90min (vždy ale max 45min na 1 etapu)

příklad z praxe – jedu 2 etapový závod (přesčasový limit na etapu max 45min a celkový přesčasový limit max 60min):
1. etapa má v záhlaví uveden čas na projetí 60minut – tedy hned na startu si nahoru na iti (né do jízdního výkazu, tam píše čas pořadatel!) napíšu spočítaný čas, v kolik mám být ideálně v cíli (a do závorky maximální možné zpoždění s limitem – tedy 60+45min) a tento čas si po dobu jízdy musím hlídat
start 9:00 – ideálně v cíli v 10:00 (nejpozději v 10:45)
Nakonec jsi do cíle 1.etapy dorazil v 10:40 – tedy jsi vybral 40min – což si zapamatuj. Na startu druhé etapy udělám totéž – napíšu si čas, kdy mám být v cíli.
2. etapa má čas na projetí 70min – tedy start 10:40 – ideálně v cíli v 11:50 (nejpozději 12:10!) ANO, 12:10 – ve druhé etapě již mohu vybrat max 20minut navíc, abych dodržel celkový limit na soutěž. Pokud bych v 1. etapě měl zpoždění jen 10min, tak mohu ve druhé vybrat 45min.

doporučení: dle mého názoru se vždy vyplatí nějaké menší zpoždění, než vynechat kus itineráře a spěchat do cíle přesně na čas, neb např. za 12min zpoždění je 70TB a za jednu chybějící průjezdní kontrolu je 100TB. A za 12min se dá stihnout odjet dost a „posbírat“ několik průjezdních kontrol. Já to ze začátku řešila tak, že do 30minut přesčasu jsme řešili iti a jakmile jsme již měli vybráno 30min navíc, tak nezbude nic jiného než konec itineráře vynechat a dívat se v mapě, kde je cíl (časová kontrola = ČK) a jet rovnou do ní, abychom nebyli diskvalifikováni. I dojezd do ČK zabere ještě několik minut, tak kolikrát to bylo tip top s časem.

pozn. k předčasnému příjezdu: pořadatel většinou (ale né vždy) řekne na rozpravě, že předčasný příjezd je povolen, tzn. že za něj nebude dávat TB. V praxi to chodí tak, že sice přijedu dříve, ale do jízdního výkazu mi pořadatel napíše vypočítaný čas – tedy čas, kdy jsem dle zadání měl být v cíli (čas si počítá posádka sama a nahlásí ho obsluze časovky, pokud počítá špatně – její chyba. Co je psáno, to je dáno 🙂 )

a ještě jedna poznámka: nenadálé a mnou neovlivnitelné zdržení mohu nahlásit v nejbližší ČK a bude mi odečteno od vybraného přesčasu – např. hodně dlouhé stání na železničním přejezdu, nebo my jednou hlásili policejní kontrolu co nás zdržovala 🙂 – prostě v časovce nahlásit 4minuty na přejezdu a 6minut policejní kontrola a oni to odečtou. Počítá se s férovostí, že nahlásíte pravdivou dobu zdržení!

a ještě jeden tip: mrkni na začátku jestli ti jdou hodiny v autě či hodinky stejně jako pořadateli – platí čas, který má na hodinách pořadatel! (pokud tvoje hodiny v autě mají 5 min zpoždění, tak se taky může stát, že přijedeš né 42min po limitu, ale 47min a už je to disk….)

iti

Jaké je startovní pořadí, jsou pro to nějaká pravidla? - Petr

Veronika odpovídá:

Startovní pořadí bývalo pevně dané pro Mistrovství ČR (letos to ale v pokynech nevidím 🙂 ), na ostatních soutěžích určuje startovní pořadí pořadatel – většinou je to dle čísel vzestupně nebo sestupně, startovní interval je minimálně 1minuta, častěji se používají 2 minuty. Startovní pořadí je buď vyvěšené v místě rozpravy, nebo jej pořadatel sdělí ústně při rozpravě (pokud zapomene, tak se na rozpravě zeptej)

iti

Co je to tajná kontrola, to mě někde zastaví a budou kontrolovat lékárničku? - Jana

Petr odpovídá:

Tajná kontrola skrytě sleduje dodržování pravidel silničního provozu (PSP) soutěžními posádkami na trati. Mezi kontrolované prvky patří například osvětlení vozidla, používání blinkrů, řazení v křižovatce, zastavení na stopce atd. Za porušení PSP obdrží posádka 50 TB. Speciální tajnou kontrolou je radar. Při případném překročení maximální povolené rychlosti v místě měření je posádka penalizována 10 TB za každý jeden km/h nad povolený rychlostní limit.

Měřítko M50, takové se přece nevejde na papír!? - Hana

Petr odpovídá:

Ve všech podkladech se používají zkrácené záznamy měřítek bez uvedení tisíců. M50 je tedy měřítko 1:50 000, tzn. 1cm na mapě (nebo jiném podkladě) = 50 000 cm (500m) ve skutečnosti. Obdobně tedy M5 je 1:5 000, M20 je 1:20 000 atd.

Čtu v řádech o jízdním výkazu, co to je a jak jej vytvořím? - Tomáš

Michal odpovídá:

Jízdní výkaz (JV) je formulář, do kterého se zaznamenávají všechny údaje potřebné pro vyhodnocení posádky.
Jízdní výkaz pro každou etapu dostanete na startu etapy s již zaznamenaným časem vašeho startu. Ten použijte pro výpočet času, kdy byste měli přijet do cíle (čas startu + čas na etapu, který je uveden v záhlaví itineráře). Tento čas do JV nezapisujte, čas v cíli vám zapíše pořadatel dle skutečného příjezdu.
Do jízdního výkazu zapisujete symboly uvedené na SPK (samoobslužné průjezdní kontrole – viz odpověď na otázku „Co je to SPK?“) a to v pořadí, v kterém je na své trase potkáváte. SPK jsou umístěny vždy ve dvojicích, zapisujete jen jednou. Ovšem potkáte-li stejnou SPK na své trase znovu, píšete ji znovu.
Do jízdního výkazu se nesmí psát obyčejnou tužkou a nesmí se v něm škrtat ani přepisovat! Z toho důvodu je lepší si SPK psát nejprve někam stranou (většinou na to bývají připravené kolonky v itineráři), což vám umožní se v případě zjištěné chyby vrátit a pořadí SPK si opravit.
Kromě SPK si ještě do jízdního výkazu sami dáváte razítko, které dostanete od pořadatele v PK (průjezdní kontrole neboli „živé“ průjezdní kontrole). Před PK si musíte ovšem přepsat ze svých poznámek všechna SPK, protože razítko dáváte v pořadí za poslední SPK.
Dále vám do jízdního výkazu může pořadatel zapsat výsledek zvláštní zkoušky, soutěžního úkolu, poznamenat zdržení na trati apod.
Jízdní výkaz odevzdáte v cíli etapy (v ČK – časové kontrole), ovšem před tím musíte opět přepsat všechny SPK ze svých poznámek. Okamžik odevzdání jízdního výkazu vám pořadatel zapíše a je to váš čas příjezdu do cíle etapy.

iti

Můžeme se za volantem v průběhu soutěže vystřídat? - Jarmila

Michal odpovídá:

Ano, můžete. Soutěžní posádku tvoří 2 (v nižších soutěžích je povolen i vyšší počet ) její členové, kteří plní soutěžní úkoly společně. Není výjimkou, že jízdu zručnosti odřídí navigátor a po jízdě zručnosti se členové posádky vymění.
Označení řidič – navigátor je tedy spíše formální a označuje spíše funkci, kterou v daném okamžiku člen posádky zastává.

Nemůže při jízdě zručnosti dojít k poškození našeho mazlíka? - Honza

Jaroslav odpovídá:

JZ= jízda zručnosti. Mezi jezdci se taky nazývá jako zručka nebo jézeta.
Jede se na prostoru uzavřeném pro jiná než soutěžní vozidla.
Cílem JZ je projet předem zveřejněnou trať mezi jednotlivými kuželkami. Kromě hodnocení přesnosti na dojetí, popř.zastavení, je měřen i čas.
Zručka se jede na většinou zpevněném,asfaltovém povrchu. Jen výjimečně se setkáme s povrchem jiným než asfalt.
Takže pokud se jedná o otázku možného poškození vozu, je na to jednoznačná odpověď.
Poškození vozu, ale ani zranění osob ve voze nehrozí. Dokonce osoby ve voze, které jede JZ nemusí být během této jízdy připoutány bezpečnostními pásy.

iti

Směr otáčení! Co si pod tím mám představit? - Luděk

Jaroslav odpovídá:

Může nastat situace, že posádka potřebuje naplánovat mapovou cestu z nějakého mapového místa zpátky do téhož mapového místa.
Třeba je toto místo znova zadané v itineráři nebo je nutné otočení z důvodu splnění příjezdu do tohoto místa např. do kóty.
Pokud je naplánovaná nejkratší cesta bez výskytu nějakých šipek u komunikace, které by určovaly pouze jeden jediný možný způsob návratu, je třeba se rozhodnout, jestli se jet otočit tzv po směru nebo proti směru chodu hodinových ručiček.
Pro toto rozhodnutí nám pomůže v záhlaví itineráře, popř. v záhlaví jednotlivé části / pokud je itinerář takto rozdělen / symbol, kde způsob otáčení, tj. ve směru nebo v protisměru chodu, je graficky uveden.
iti

Zadejte váš dotaz či připomínku do formuláře, dle potřeby a možností připojte obrázek či snímek např. itineráře či mapy, uveďte i jméno a kontaktní údaje. Ty nebudou na webu zobrazeny a budou použity pro zpětný kontakt.

Některé z vašich dotazů a souvisejících odpovědí mohou být (rovněž bez uvedení kontaktních údajů) zveřejněny v odpovídající sekci webu aoscz.info.

Váš dotaz:
Zadejte svoji e-mailovou adresu ve formátu něco@něco.cz