2024 Podřipské prasátko

Pravidla? Skoro žádná.

Časový limit? Není, ale nějak rozumně přijeďte, aby na vás zbylo maso 🙂 

Kategorie? Žádné, všichni jedou stejné zadání.

Obtížnost? Má to být zábava, při které mistrovské posádky běžně končí v poli poražených. 

Setkáme se v sobotu 3. srpna v areálu Pecharova ranče v Račiněvsi, kde proběhne rozprava a následuje hromadný přejezd na jízdu zručnost na letišti v Roudnici.  První etapa vás odvede na „neznámé“ místo kde nebude chybět pěší vložka. Poté druhou etapou dojedete zpět na ranč. 

Podřipské prasátko 2024

sobota 3. srpna 2024

Spolek Do Cíle.cz pořádá zábavnou jízdu vlastním autem ve stylu „Cíl neznámý“.  Trať není delší než 80 km a je určena pro všechny zájemce o automobilové orientační soutěže. 

Tradičním posláním je uvolněné setkání příznivců orientačních soutěží, vzájemné poznání a navázání přátelských vztahů.  V obou etapách na posádky čekají různé úkoly na trati a také tajné kontroly dodržování předpisů silničního provozu. Odpolední etapa končí v místě startu. Po dojezdu na všechny čekají netradiční úkoly a především kus rožněného vepříka.

Časový harmonogram

8:00 – 9:25 Pecharův ranč Račiněves 
Přejímka soutěžních posádek, možnost snídaně za vlastní úhradu

9:30 
Zahájení, rozprava, hromadný přejezd na letiště 

10:00 – 11:00  
Jízda zručnosti, start do první etapy orientační jízdy 

15:00 – 16:30  
Dojezd do cíle, soutěžní úkoly na ranči, konzumace 

17:00  
Vyvěšení výsledků

17:30  
Vyhlášení výsledků, předání cen, volná zábava

Podrobnější informace:

Náročnost pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet odlehčenou variantu automobilových orientačních soutěží

Potřebujete vozidlo, řidiče, navigátora a chuť to zkusit. Smyslem soutěže není jízda z jednoho místa do druhého podle navigace, ale dle itineráře, který obdržíte na startu etapy. Ten vám určí, kudy, jak a kam máte jet, kde máte plnit úkoly, ale také vám vyzradí, kam máte dojet. 

Bude-li vás ve vozidle víc, nic se neděje. Ale pro ty, kteří se nechtějí jen pasivně vézt máme soutěžní náplň a je  jedno, zda jsou malí nebo velcí. I oni mohou soutěžit ve své kategorii, kterou jsme pojmenovali  „Hvězdy zadních sedadel„.

Použité vozidlo musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích (platná technická kontrola). Soutěž se koná za normálního silničního provozu na běžných komunikacích. Výjimkou je jízda zručnosti, kterou organizujeme na uzavřeném prostranství.  

Propustnost trati – maximální počet přihlášených posádek je 50.  Registrace do soutěže je nutná předem z důvodu přípravy tištěných podkladů pro posádky a především zajištění masa pro posádky.

Uzavírka přihlášek je v neděli 28. 7. ve 23:59 hodin.  

Pokud se přihlásíte po termínu uzavírky, nemůžeme již garantovat maso, ale kosti slíbit můžeme. 

Startovné za dvoučlennou posádku činí 800 Kč, každá další osoba s nárokem na mastnou odpolední odměnu připlácí 100 Kč.  Startovné za účastníka na zadním sedadle, který chce soutěžit v kategorii „Hvězdy“ činí 50 Kč. Nesoutěžní spolujezdci jsou zdarma. 

Celkové startovné je splatné na účet č. 260 292 0022 / 2010 nejpozději do data uzávěrky přihlášek. V případě úhrady na místě v hotovosti je základní startovné navýšeno na 900 Kč. 

Po přijetí registračního formuláře vám pošleme na zadaný email instrukce k platbě. Došlou platbu vám potvrdíme, potvrdíme startovní číslo. V případě nejasností nás kdykoliv kontaktujte pomocí formuláře v sekci Kontakty nebo telefonicky. Zrušit přihlášku se 100% vrácením zaplaceného startovného lze do termínu uzavírky. Po termínu 29.7. 2024 se dříve zaplacený vklad do soutěže nevrací, není-li startovní místo postoupeno náhradní posádce.

Soutěžící v kategorii „Hvězdy zadních sedadel“ obdrží vlastní podklady a výkaz k zápisu odpovědí.    

Používání GPS navigací, tabletů či telefonů s mapou není zakázáno.