SOUHLAS SPOŘÍZENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ

SOUHLAS S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ

daný v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Souhlas uděluji

 Asociaci TOM ČR, TOM 19 180 Prachová, IČ: 71214739, se sídlem Hrušovany 8, 411 47 Polepy, (dále jen „Správce“),

 

Souhlasím s tím, aby Správce pořídil fotografie či videozáznam přihlášených účastníků soutěží, včetně mého/mých nezletilého/nezletilých dítěte/dětí. Dále souhlasím s užitím pořízených fotografií a videozáznamů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to zejména následujícím způsobem: 

  1. Správce je oprávněn užít fotografie a videozáznamy pro účely prezentace své činnosti na veřejnosti. 
  2. Správce je oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií a videozáznamů jako svých autorských děl jakýmkoli třetím osobám, a to zejména pro účely souvisejícími s prezentací své činnosti na veřejnosti. Souhlasím s tím, že fotografie nebo videozáznam mohou být změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část. Současně s tím poskytuji k výše uvedenému účelu své uvedené osobní údaje dále jen „údaje“) a souhlasím s tím, aby Správce, případně další fyzické či právnické osoby, jimž fotograf, kameraman poskytne licenci k užití fotografií, videozáznamů tyto údaje zpracovávali formou jejich shromažďování a uložení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

 

Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím a stvrzuji jej odesláním přihlášky do soutěže.