Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů svolujete, aby Asociace TOM ČR, TOM 19 180 Prachová, IČ: 71214739, se sídlem Hrušovany 8, 411 47 Polepy, (dále jen „Správce“) v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů zpracovávala tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, email, telefonní číslo a adresu. Zmíněné osobní údaje zpracováváme za účelem servisu webu, marketingových služeb a Správce je bude zpracovávat po dobu 3 let.

S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který ale můžete vzít kdykoliv zpět. Stačí například zaslat email na adresu info@docile.cz nebo dopis na adresu Správce.

 

Osobní údaje, k jejichž zpracování jste udělili svůj souhlas, mohou pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé:

– dodavatelé služeb, s nimiž má Správce smluvní vztah chráněný smlouvou včetně smlouvy o zpracování osobních údajů.

– případně další společnosti, jejichž služby zatím Správce nevyužívá.

Údaje, které jste nám poskytli v korespondenci (včetně e-mailu, formulářů webu či sociálních sítí), využijeme pouze a výhradně za účelem udělení odpovědi na položené otázky, přičemž kvůli povinné archivaci zpráv mohou být tyto údaje shromažďovány po dobu až 5 let.

Obchodní sdělení budou předávána elektronickou cestou (e-mailem) výhradně tehdy, pokud jste dali souhlas na jejich zasílání v takové formě. Tuto možnost můžete kdykoliv zrušit na stránce „Můj účet“, kliknutím na záložku „Moje údaje“.

Veřejné osobní údaje

Osobní údaje poskytnuté uživateli v okamžiku zaslání komentářů a názorů na produkty jsou dostupné pro každého návštěvníka portálu docíle.cz a souvisejících sociálních sítí a nejsou chráněny.

 Ostatní internetové stránky

V rámci portálu docíle.cz se mohou objevovat linky na jiné webové stránky. Takové stránky existují nezávisle na portálu a nejsou námi nijak dozorovány. Tyto stránky mohou mít vlastní zásady týkající se ochrany osobních údajů, s nimiž vám doporučujeme se seznámit, protože nejsme odpovědní za zásady nakládání s údaji v rámci těchto stránek. 

Podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení důvodu a zpracování osobních údajů, požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat, požadovat po nás smazání svých osobních údajů, obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů z naší strany.